Menu

Производството на арматурна заготовка се извършва в модерно оборудван цех на територията на гр. София, в който са инсталирани автоматизирани линии на водещи световни фирми за рязане, изтегляне и огъване на арматурна стомана, в необходимите форми и размери.

Арматурната заготовка се произвежда арматурна стомана, производство на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД – гр. Перник. Арматурната стомана отговаря както на изискванията на БДС така и на европейските стандарти. Клас на качество В500В, клас Bst 500s , Стандарт DIN 488.

Използваното производствено оборудване и суровини, съчетани с професионализма на нашите служители, осигуряват качествено изпълнение на всяка поръчка, прецизна и точна изработка на всяко техническо задание, висока производителност и коректно спазване на договорените срокове

Всеки продукт се придружава с декларация за съответствие и сертификат за влагането му в строителството. Качеството на материалите се контролира на всеки етап от производството и отговаря на изискванията на БДС и е съгласно европейските стандарти.

Арматурният двор е сертифициран по ISO 9001:2008

  TOP