Menu

Арматурно желязо

ПИК ЕНД М ИНВЕСТ, предлага Арматурно желязо производство на СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД – гр. Перник. Арматурното желязо отговаря както на изискванията на БДС така и на европейските стандарти. Клас на качество В500В, клас Bst 500s, Стандарт DIN 488.

Видове Арматурно желязо:

  • Арматурна стомана, кангал ф6,
  • Арматурно стомана, кангал ф8,
  • Арматурно стомана, кангал ф10,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N8,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N10,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N12,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N14,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N16,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N18,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N20,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N22,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N25,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N28,
  • Арматурно стомана, оребрена на пръти 12м – N32,
  • Арматурно стомана, оребрена на кангал 12м – N8,
  • Арматурно стомана, оребрена на кангал 12м – N10,
  • Арматурно стомана, оребрена на кангал 12м – N12,
  • Арматурно стомана, оребрена на кангал 12м – N14,
  • Арматурно стомана, оребрена на кангал 12 м – N16

Всеки продукт, предлаган от ПИК ЕНД М ИНВЕСТсе придружава с декларация за съответствие и сертификат за влагането му в строителството. Качеството на материалите се контролира на всеки етап от производството и отговаря на изискванията на БДС и е съгласно европейските стандарти.

  TOP